literacka Nagroda Nobla

Cichutka mantra, czyli “Drugie imię. Septologia I‑II” Jona Fossego

Jon Fosse - Septologia I-II

Z Nor­we­ga­mi mam tak, że wolę słu­chać ich jaz­zu niż czy­tać książ­ki, któ­re mnie nie­zmien­nie nudzą. Asce­tycz­ny styl, jedze­nie ryby i patrze­nie na fior­dy jako fabu­ła — jakoś mnie to nie krę­ci. Ale ponie­waż Fos­se sam do mnie przy­szedł i jesz­cze dostał Nobla, to zro­bi­łem wyjątek.