Ciechowski

Płyty zamiast tomików, czyli “Obcy astronom” Grzegorza Ciechowskiego

Grzegorz Ciechowski - Obcy Astronom - recenzja

Cie­chow­ski wie­lo­krot­nie powta­rzał, że nagry­wa pły­ty po to, by nie być zmu­szo­nym do wyda­wa­nia tomi­ków z wier­sza­mi. Wresz­cie docze­kał się pięk­nej anto­lo­gii. I to nie byle gdzie, bo w Biu­rze Lite­rac­kim. Nie wiem, czy to przy­pa­dek, że Obcy astro­nom ukazał