tragedia

Krwawa zmiana władzy, czyli „Juliusz Cezar” Williama Shakespeare’a

Zale­d­wie wczo­raj Cezar jed­nym sło­wem  Mógł świat oba­lić; dziś sam oba­lo­ny I nie pokło­ni mu się nawet żebrak. 15 mar­ca 44 r. p.n.e. Juliusz Cezar został zamor­do­wa­ny przez człon­ków skry­to­bój­cze­go spi­sku. Żaden z mor­der­ców Ceza­ra nie sko­rzy­stał poli­tycz­nie na zabój­stwie. Żaden