Szczepan Twardoch

Dawno temu w Warszawie, czyli „Król” Szczepana Twardocha

Szczepan Twardoch "Król" - okładka

To jest bal­la­da o miło­ści gang­ste­ra i eks-dziwki. To jest bal­la­da o przy­jaź­ni, nie­na­wi­ści i mafij­nych pora­chun­kach. To jest wresz­cie bal­la­da o mie­ście – War­sza­wie, któ­rej już nie ma. Przed­wo­jen­nej, z żydow­ską dziel­ni­cą pół­noc­ną, jidysz i stra­ga­na­mi z koszer­nym jedzeniem,